Esimerkkejä kansalaisvaikuttamisesta 2

Yhdessä Matti Joen kanssa tekemäni valtuustoaloite pientalovaltaisten alueiden jalkakäytävien talvikunnossapidon ottamisesta kaupungin tehtäväksi on johtanut tulokseen kaikkiaan 25 asuinalueella. Toteutuksen myötä on poistunut tilanne, jossa rivitaloalueilla samalla parin sadan metrin katuosuudella saattoi olla 5-6 eri huoltoyhtiötä jalkakäytävien aurausta ja hiekoitusta suorittamassa. Kunnossapidon toteutus oli vastaavasti hyvin kirjavaa sekä ajallisesti että tasoltaan. Omakotialueilla toteutus mahdollistaa ikääntyvän väestön asumisen pitempään kotonaan. Kaupungin toteuttama kunnossapito tuo myös selviä työn ja kustannusten säästöjä pientalovaltaisten alueiden asukkaille ja konkreettista vastinetta heidän maksamilleen kiinteistöveroille.