Kaupunginvaltuusto 10.12.2012

Tavase

 

Pykälä n:o 251: Valtuustoaloite Tavase Oy:n tilanteen selvittämiseksi

Keskustan Tampereen valtuustoryhmä

Ryhmämme valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen liitteenä oleva selvitys Tavase- hankkeesta on pitkä ja seikkaperäinen. Kiitokset siitä. Selvitys ei kuitenkaan vastaa tyhjentävästi aloitteessa esitettyihin kysymyksiin. 

On esimerkiksi äärimmäisen hämmentävää, että hankkeeseen liittyvän osakassopimuksen osapuolilla on niin vastakkaiset käsitykset sopimuksen tilanteesta. Toisen käsityksen mukaan sopimus on jo käytännössä rauennut kolmen osakkaan tehtyä päätöksen sopimuksesta irtautumisesta. Tampereen käsityksen mukaan sopimus on edelleen voimassa eikä siitä voi yksipuolisella päätöksellä irtautua.

Eikö nyt olisi jo aika katsoa, mitä osakassopimukseen on oikeasti kirjattu sopimuksen purkamisesta tai siitä irtautumisesta? Yleensä sopimuksissa on selvästi määritelty niiden purkamisen ehdot ja kustannusten jako purkutilanteessa, Ellei näin ole, on sopimus huonosti valmisteltu.

On myöskin käsittämätöntä, ellei Tavase- hankkeen kariutumisen tai pitkän viivästymisen varalta ole tehty mitään varasuunnitelmia. Kesäkuussa 2012 jätetyn lupahakemuksen käsittely lisäselvityksineen ja todennäköisine valituksineen saattaa kestää jopa toistakymmentä vuotta. Siksi kysynkin uudelleen: mitä tehdään sellaisessa tilanteessa, jossa luvan saaminen kestää esim viisitoista vuotta tai sitä ei lainkaan saada?

Tavase Oy:n taloudelliseen tilanteeseen ei vieläkään saatu selvitystä. Yhtiön rahat ovat ilmeisesti lopussa eikä kaupunginhalllituksen 10.12.2012 myöntämällä  200 000 euron lisälimiitillä pitkälle pötkitä. Miten Tavase Oy:n rahoitus on ajateltu järjestettäväksi lupaprosessin pitkittyessä mahdollisesti useiden vuosien pituiseksi? Osakassopimuksesta irtautumaan pyrkivät osapuolet eivät ainakaan ole halukkaita laittamaan hankkeeseen tai sen lainatakuisiin enää yhtään euroa.  

 

Arvoisat valtuutetut

Kaupunginhallituksen päätöksestä 10.12.2012 koskien Tavase Oy:n rahoitusta ja 200 000 euron lisälimiitin myöntämistä sekä Tampereen omistusosuutta yhtiössä on tehty oikaisuvaatimus. Tästäkin oikaisuvaatimuksesta on kaupunginhallituksessa äänestetty ja asia jätetty pöydälle. Eikö kukaan tiedä tai edes halua tietää, missä Tavase Oy:n kanssa mennään?

Tavase Oy:n tilanne on nyt kuin seisovaa vettä, jossa voi muhia vaikka miten suuria tulevaisuuden vastuita Tampereen kaupungille. Kaupungin tälle vuodelle ennustetun 40 miljoonan alijäämän ja tulevaisuuden epävarmuuden vuoksi meillä ei ole tällaiseen varaa. Emme me voi ottaa  esimerkkiä maan nykyisestä hallituksesta, jossa ollaan tietämättömän päättämättömiä valtakunnan taloustilanteesta ja puuhastellaan muiden asioiden parissa.

Jotta Tavase Oy:n tilanne selviäisi meille valtuutetuille ja ennen kaikkea myös Tampereen kaupungille, esitän, että vastaus Suomen Keskustan Tampereen valtuustoryhmän aloitteeseen palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja täsmennettäväksi.