Valtuustoaloite yritystonttitarjonnan parantamiseksi

 

Viime aikoina on Tampereella korostuneesti noussut esille kaupungin yhteistyön puute elinkeinoelämän kanssa. Tämä näkyy mm yhteisöverotuottojen romahdusmaisena laskuna tilikaudella 2012. Usein asia kohdistuu toimitilakysymyksiin ja erityisesti yritystonttien olemattomaan saatavuuteen. Apulaispormestarin maininta toimikautensa alussa siitä, että naapurikuntiin ei mene yhtään yritystä tontin puutteen takia, ei ota toteutuakseen. Näitä viestejä valuu poliittisten päättäjien tietoisuuteen monilta suunnilta.

Poliittiset päättäjät eivät myöskään saa kaupungin organisaatiolta todellisia konkreettisia tietoja kyseisistä asioista ja tapauksista. Mm. pormestariohjelma korostaa yritystoiminnan edellytysten parantamista nykyisestä. Jotta tosiasiat tulisivat tietoon sinne, mihin vastuukin kuuluu eli valtuuston poliittisille päättäjille, keskustan valtuustoryhmä ja sitoutumattomien valtuustoryhmä tekevät seuraavan valtuustoaloitteen:

Pyydämme Tampereen kaupunginvaltuustolle selvityksen kaupungin nopeasti luovutettavissa olevien yritystonttien määrästä, kaupungille jätettyjen tonttianomusten ja varausesitysten määrästä sekä viimeisten viiden vuoden aikana luovutettujen tonttien määrästä. Samalla esitämme, että asian tärkeyden vuoksi edellä mainitut asiat raportoidaan jatkossa valtuustolle säännöllisesti kahdesti vuodessa.

Koska asia ei vaadi pitkällistä valmistelua, haluamme vastaukset aloitteeseen ennen kesälomakauden alkua. Näin katsomme , että yritystonttitarjonnan parantaminen saa tuekseen poliittisen aktivoinnin ja ohjauksen linjauksineen.

Tampere 18.3.2013

Keskustan valtuustoryhmä
Sitoutumattomien valtuustoryhmä