Esimerkkejä kansalaisvaikuttamisesta 3

Olen ollut myötävaikuttamassa siihen, että Hepolamminkatu ja Turtolankatu asetettiin tasa-arvoisiksi Lukonmäen risteyksessä. Sen myötä Hepolamminkatua Hervannan valtaväylälle menevä liikenne on väistämisvelvollinen Lukonmäestä Turtolankatua pitkin tulevaan liikenteeseen nähden.

Muutos on lisännyt ratkaisevasti Messukylästä ja Lukonmäestä sekä Kaukajärveltä tulevan ja Hervantaan menevän liikenteen sujuvuutta aamuruuhkassa ja vähentänyt erityisesti talvikeleillä ongelmallisen jonotuksen jyrkässä ylämäessä lähes olemattomiin.