Kaupunginvaltuusto 22.10.2012

Valtuustokysely Tavase

Lisäkysymykset pormestarin vastauksiin:

Kiitän pormestaria henkilökohtaisesti annetusta vastauksesta. Siitä selvisi nyt konsulttityön hinta YVA- menettelyssä ja se, että Tavase Oy maksaa kaupungille korkoa käyttämästään limiitistä. Epäselväksi jäi vielä kuitenkin muun muassa varsinainen rahaliikenne Tampereen kaupungin ja Tavase Oy:n välillä. Esitän siksi seuraavat jatkokysymykset:

  1. Paljonko Tavase Oy on käyttänyt tällä hetkellä Tampereen sille myöntämästä 5,2 miljoonan euron luottolimiitistä ja mikä on Tavase Oy:n alkuperäisen osakepääoman suuruus ja tilanne, kun siitä on vuonna 2003 maksettu pormestarin vastauksessa mainitut korvaukset eikä 12.12.2011 kaupunginhallituksessa päätetty osakepääoman korotus ole toteutunut? Yhtiön kassa lienee yhtä kuiva kuin sen toistaiseksi rakentamattomat pohjavesikaivotkin.
  1. Miten Tavase Oy:n toiminta jatkuu sitten, kun Kangasala ja Valkeakoski eli alkuperäiset aloitteentekijät ovat irtautuneet yhtiöstä? Miten syntynyt rahoitusvaje paikataan?

Olen edelleen vakuuttunut siitä, että 17.09.2012 jätetyssä valtuustoaloitteessamme edellytetty pikainen selvitys Tavase Oy:n tilanteesta on enemmän kuin paikallaan, vaikka itse asia ei enää olekaan valtuuston käsissä.