Valtuustokysely alkoholin anniskelusta ja kioskimyynnistä Tampereen kaupungin vuokraamissa liikuntatiloissa 18.8.2014

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Useimmiten liikunta- ja perhetapahtumien järjestäjät vuokraavat tilat Tampereen kaupungilta. Tällaiseen tilaan liittyen voi jollakin taholla olla pysyvät anniskeluoikeudet. Oikeuksia voidaan myös hakea tilaisuutta varten asianomaiselta viranomaiselta, jolloin Tampereen kaupunki antaa asiasta lausunnon. Pääsääntöisesti vaikkapa urheiluseuroilla ei ole tarvittavia resursseja anniskelun järjestämiseen, vaan hakijana on esim jokin ravintolayhtiö.

Ongelma syntyy siitä, että jos anniskeluoikeudet myönnetään tai ovat jo olemassa, määritellään koko liikuntatila anniskelualueeksi. Tällöin tapahtumaa järjestävä taho ei voi järjestää samassa tilassa kanttiinityyppistä kahvi- tai virvokemyyntiä. Tämä haittaa mm seurojen varainhankintatoimintaa. Se saattaa myös muuttaa perhetapahtumaksi tarkoitettujen tilaisuuksien luonnetta ja rajoittaa niihin osallistumista.

Tämän vuoksi kysyn, onko Tampereen kaupunki linjannut tai harkinnut sitä, ettei alkoholitarjoiluun pääsääntöisesti annettaisi  myönteistä lausuntoa liikuntatiloiksi määritetyissä kohteissa tai että suostumus annettaisiin vain urheilukauden ulkopuolisia ajankohtia koskevana?

Jatkokysymykset:

Kiitän apulaispormestari Olli-Poika Parviaista kattavasta ja perusteellisesta selvityksestä. Tarkoitus ei suinkaan ole ollut rajoittaa jo olemassa olevia alkoholin myyntioikeuksia. Tilanne on kuitenkin yksinoikeuksia omistamattomien tai vastauksessa mainittuihin seurayhtymiin kuulumattomien tapahtumajärjestäjien kannalta ongelmallinen.

Jatkokysymyksenä kysyn, mihin lakiin tai muuhun säädökseen perustuu se, ettei anniskelutilaksi määritellyssä tilassa saa harjoittaa kanttiinityyppistä virvokemyyntiä muiden tahojen kuin anniskeluoikeuksien haltijan toimesta?

Toinen jatkokysymykseni on, pitääkö koko liikuntatila määritellä anniskelualueeksi anniskeluoikeuksien myöntämisen yhteydessä? Eikö anniskelua varten voitaisi osoittaa rajattu tila ja sallia virvokemyynti sen ulkopuolella?