Koulutuksen keskittyminen lisää syrjäytymisuhkaa

Meneillään on voimakas koulutuksen keskittäminen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamana. Yliopistot siirtävät toimintojaan yliopistokeskuksista pääkampuksille. Ammattikorkeakoulut lopettavat maakunnassa sijaitsevissa toimipisteissä tutkintoon johtavan nuorisokoulutuksen.  Pirkanmaalla ollaan yhdistämässä Tampereen Ammattiopistoa ja Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä PIRKOa Tampere- vetoiseksi Treduksi.

Keskittämistä perustellaan tehokkuuden kasvamisella. Haittapuoliin ei sen sijaan ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Merkittävin ennustettavissa oleva haitta on kasvukeskusten ulkopuolisten koulutusyksiköiden kuihtuminen ja lopulta lakkauttaminen tehokkuuden nimissä. Tämä kehitys on jo nyt nähtävissä.

Peruskoulun päättäneelle nuorelle on tärkeää mahdollisuus jatkaa opintoja kotiseudullaan.  Siinä vaiheessa ei olla vielä riittävän kypsiä muuttamaan pois kotoa ja hallitsemaan omaa elämää vaativien opintojen ohella. Seurauksina ovat koulupudokkaiden määrän kasvu, näennäisopiskelu, opintojen keskeytyminen ja lopulta syrjäytyminen.

Opiskelu kotiseudulla mahdollistaa nuorelle myös työpaikan löytymisen tai yritystoiminnan käynnistämisen tutuissa ja turvallisissa ympyröissä. Se turvaa myös kasvukeskusten ulkopuolisten seutujen pysymisen asuttuina ja koko valtakunnan tasapainoisen kehittymisen.

Vaikka tässä koulutuksen keskittämisvimmassa onkin osaltaan varmasti kyse ohimenevästä muoti-ilmiöstä, on päättäjien paikallaan pitää jäitä hatussa ja miettiä koko kansakunnan etua koulutuksen tulevaisuutta linjatessaan. Lasta tai nuorta ei pidä nytkään uhrata tehokkuuden alttarille ja heittää pois pesuveden mukana.

 

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen (kesk.)