Hervannan julkisivuista

Yhdyskuntalautakunnan Teams-kokouksessa ti 10.11.2020 käytiin läpi varsin ihmeellinen episodi, joka koski Hervannan Kanjoninkadulle rakennettavien kerrostalojen ulkoasuvaatimusten muutosehdotusta.

Äänestyksen käynnistyttyä yksi lautakunnan jäsen putosi linjoilta. Äänten mennessä tasan 6-6 puheenjohtajan ääni ratkaisi, ja muutosesitys hylättiin. Lautakunnassa on 13 jäsentä.

Kaupunginvaltuustossa on 67 jäsentä. Jos tällaisia teknisiä vikoja tulee kesken äänestyksen, otetaan valtuutettuun yhteyttä uudestaan. Hän voi kertoa, miten hän olisi äänestänyt. Näin menetellään niin kauan, kunnes kaikki valtuutetut on tavoitettu ja tilanne saadaan kokonaisuudessaan selvitetyksi.

Näin ei nyt menetelty, koska puheenjohtaja halusi saada kokouksen päättymään tavoiteajassa eikä hänen mukaansa äänestäminen puhelimitse olisi ollut mahdollista. Kyllä asiat ovat tärkeämmät kuin kokousten tavoiteajat tai tekniset ongelmat. Jokaisella äänellä on merkitystä, ja yksikin ääni voi ratkaista.

Vaikka asemakaavaehdotus palaakin nähtävillä olon jälkeen yhdyskuntalautakuntaan sekä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi, olisi jo tässä vaiheessa parempi ottaa kaavaehdotus menettelytapavirheen vuoksi uudelleen käsittelyyn.

Kaupunkikuvatoimikunta on 2.6.2020 todennut, että tämän kohteen jatkosuunnittelussa tulee kehittää mm. rakennusten julkisivukäsittelyä. Näin näyttävälle paikalle Hervantaan tulevien rakennusten tulisi saada julkisivuunsa paikalla muuratut tiilet Hervannan keskustan alkuperäisen yleisilmeen mukaisesti. Kyllä Hervanta sen ansaitsee.

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Lukonmäenkatu 9 C 13, 33710 Tampere
puh. 050 366 4143
annakaarina.rantaviitatiainen@gmail.com