Raitiotie heikentää Lukonmäen ja Hallilan joukkoliikennepalveluja

Raitiotien rakentamisen mahdollistava asemakaavaehdotus on tulossa valtuuston käsittelyyn 23.01.2017. Ehdotuksessa todetaan, että ”Hervannan valtaväylän bussiliikenne tulee raitiotien toteutumisen myötä vähenemään nykyisestä eivätkä nykyistä harvemmat bussivuorot todennäköisesti pysähdy kaava-alueen kohdalla yö- ja poikkeusliikennettä lukuun ottamatta.” Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtaväylän bussilinjat 3 ja 4 poistuvat eivätkä jäljelle jäävät bussivuorot pysähdy Lukonmäen pysäkeillä.

Tulevan raitiotien pysäkit ovat Hervannassa kanjonin eteläreunalla sekä Hallilan pohjoispuolen metsäalueella lähellä valtatie 9:n ramppeja. Lisäksi valtaväylän nykyinen Lukonmäen pohjoinen alikulku poistetaan ja uusi rakennetaan 80 metriä nykyistä pohjoisemmaksi. Tämä merkitsee sitä, että matka Lukonmäestä raitiotien tuleville pysäkeille pitenee bussipysäkkeihin verrattuna useita satoja metrejä ja kulkee synkän metsäalueen halki. Tämä lisää turvattomuutta varsinkin lasten ja vanhusten kohdalla.

Käymissäni keskusteluissa on kaupungin taholta todettu, että kaavaehdotus heikentää joukkoliikenteen tavoitettavuutta kaavaehdotusalueella korkeintaan kymmenen omakotitalon kohdalla. Tämä ei pidä paikkaansa, kuten alueen paremmin tuntevat tietävät. Korvaavaksi bussiyhteydeksi on esitetty Turtolankadun bussiliikennettä. Kadulla liikennöi Lukonmäen kohdalla yksi vuoro ja sen pysäkit ovat varsinkin Lukonmäen lounaisosista yhtä hankalasti tavoitettavissa kuin tulevan raitiotien pysäkit.

Kaavaehdotuksessa todetaan myös, että raitiotien toteutuksessa ”vanhukset ja liikuntaesteiset huomioidaan mm. sijoittamalla raitiotien pysäkit keskeisten käyntikohteiden ja palvelujen välittömään läheisyyteen.” Tämä ei toteudu ainakaan Lukonmäen ja Hallilan alueilla. Pysäkit on ehdotuksessa sijoitettu mahdollisimman kauas alueiden asutuksesta. Alueen asukkaiden eri vaiheissa tekemät muistutukset ja huomautukset eivät ole vaikuttaneet mitään. Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että kaavaehdotus on laadittu enemmän mahdollisten liito-oravien kuin alueen ihmisten ehdoilla. Kumpi taho näistä matkustaa joukkoliikenteessä ja maksaa verojaan kaupungille?

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
kaupunginvaltuutettu, Lukonmäki