Hervanta on ainoalaatuinen koulutus- ja tutkimuskeskittymä

Pian viidenkymmenen vuoden ikään ehtivä Hervannan kaupunginosa on taipaleensa aikana kasvanut poikkeuksellisen laajaksi ja monipuoliseksi koulutuskeskukseksi. Hervannassa on mahdollisuus opiskella ala-asteelta alkaen ja valita yläasteen jälkeen joko ammatillinen koulutus tai lukio ja sen jälkeen tulevat korkeakoulu- ja yliopisto-opinnot. Ammatillisessa lukiossa voi suorittaa samanaikaisesti sekä ammatillisen että ylioppilastutkinnon. Tekniikkaan suuntautuvat voivat valita teknillisen lukion ja jatkaa sen jälkeen teknillisessä yliopistossa aina tohtorinväitökseen asti.

Ammatillisen koulutuksen jälkeen on mahdollisuus edetä ammattikorkeakouluun ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon saakka. Toistaiseksi ammattikorkeakoulutusta Hervannassa tarjoaa poliisiammattikorkeakoulu, mutta Tampere3-hankkeen myötä tulevat myös Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston opinnot tarjolle Hervannassa opiskeleville.

Tällainen kaikki koulutussuunnat ja tasot kattava koulutuskeskittymä yhdessä kaupunginosassa on poikkeuksellisen hieno kokonaisuus. Se on synnyttänyt ympärilleen laajan tutkimuslaitosten ja yritysten tutkimuskeskusten verkoston sekä runsaasti koulutuksen tuottamaa huippuosaamista hyödyntäviä spin-off yrityksiä.

Me tamperelaiset voimme olla todella ylpeitä tästä korkean osaamisen kehdosta Hervannassa. Samalla voimme toivottaa Hervannalle yhä lisääntyvää menestystä myös tuleville vuosikymmenille.

Anna-Kaarina
Rantaviita-Tiainen
kaupunginvaltuutettu, Keskusta