Kaavoitus luo pohjan elinvoimalle

Menestyvä kunta on elinvoimainen, vetovoimainen ja kilpailukykyinen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen kunnalla on kaksi väkevää työkalua, elinkeinopolitiikka ja kaavoitus.

Kaavoituksen käytössä kunnalla on monopoli. Kaavoituksella kunta itse ratkaisee, mihin sijoittuvat työpaikat, asuinalueet, koulut ja päiväkodit, julkiset ja kaupalliset palvelut sekä virkistysalueet ja miten näiden välinen liikenne hoidetaan. Kaavoituksen luomalle perustalle rakennetaan kaikki kuntalaisten tarvitsemat palvelut. Hyvää kaavoitusta voidaan pitää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvoinnin kestävänä kivijalkana.

Kaavoituksen jälkeen seuraa rakentaminen, joka on yksi elinvoiman mittareista. Tampereella rakennetaan nyt paljon. Se on hyvä asia ja osoittaa, että kaavoituksen joissakin osa-alueissa on onnistuttu, ainakin rakennusyhtiöiden mielestä.

Menestymisen toisen työkalun eli elinkeinopolitiikan saralla Tampereella riittää tehtävää. Työttömyys, varsinkin nuorisotyöttömyys on hälyttävän korkealla tasolla ja näyttää myös siellä pysyvän. Yritykset sijoittuvat naapurikuntiin. Yhteisöverojen tuotot laskevat jopa viidenneksen vuosivauhtia. Verotulot kehittyvät muutenkin varsin hitaasti.

Ongelmat johtuvat osittain kaavoituksen kohdentamisesta infrastruktuurin ja asuinalueiden luomiseen. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittämiseen ei ole kiinnitetty kaavoituksessa riittävästi huomiota. Sijainniltaan ja liikennejärjestelyiltään hyviä yritystontteja ja alueita ei edelleenkään ole riittävästi tarjolla pysyvien työpaikkojen luomiseksi.

Tampereella on erinomaiset edellytykset kohota elinvoimaisuudeltaan maamme kaupunkien kärkikastiin. Tämä edellyttää kuitenkin kaikkien mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä ja käytössä olevien työkalujen taitavaa käyttöä. Monipuolinen ja tasapainoinen kaavoitus on tässä keskeisimpiä työkaluja.

Anna-Kaarina
Rantaviita-Tiainen
kaupunginvaltuutettu, Keskusta