Kaavoitus on elinvoiman lähde

Aamulehti nosti pääkirjoituksessaan 7.7.2019 rohkeasti esille elinkeinoelämän ja kaavoituksen riittämättömän vuoropuhelun Tampereella. Pääkirjoitusta täydensi lehden sisäsivuilla laaja ja ansiokas haastattelukierros. Kaikki kaavoitusprosessin osapuolet saivat kertoa näkemyksensä kaavoituksen haasteista. Kolmella eri vuosikymmenellä kaupungin luottamustehtävissä toimineena (mm. toistakymmentä vuotta yhdyskunta- ja kaavoituslautakunnan jäsenenä) ja yritystoiminnan puolesta puhuneena tervehdin ilolla tätä avausta.

EK:n kuntaranking mittaa eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Tänä vuonna Tampereen seutukunta oli vasta rankingin kahdeksas. Menetimme jälleen yhden sijan. Seutukunnan veturi Tampere yskähtelee tämän vetovoimaisuuden osalta. Uudet yritykset sijoittuvat mieluummin naapurikuntiin. Niissä on valmiiksi kaavoitettuja yritystontteja ja toiminnan saa käyntiin ripeästi.

Tampereella kaavoitetaan vanhoja teollisuus- ja yritysalueita asuin- ja virkistyskäyttöön. Asukasmäärä lisääntyy, mutta työpaikkoja tuovat yritykset eivät. Välttelevä suhtautuminen yrityksiin on jatkunut jo vuosikymmeniä. Tilanteen pitäisi olla päinvastoin: ensin yritykset, sitten asukkaat. Ei ole ihme, että Tampereen verotulot vähenevät ja sosiaalikustannukset kasvavat.Talous pyörii pakkasella.

Menestyvä kunta on elinvoimainen, kilpailukykyinen ja vetovoimainen. Vetovoimaisuus asukkaisiin nähden on Tampereella kohdallaan, mutta yrityksiin nähden ei. Elinvoimaisuus ja kilpailukyky kärsivät tästä.

Kunnalla on kaksi vahvaa työkalua tilanteen korjaamiseksi: elinkeinopolitiikka ja kaavoitus. Nämä molemmat on Tampereella saatettava yrityksiä paremmin palveleviksi. Aamulehden peräämää kaavoituksen vuoropuhelua todellakin tarvitaan sekä kaupungin ja yritysten välillä että myös kaupungin sisällä virkamiesten ja luottamuselinten kesken.

Anna-Kaarina
Rantaviita-Tiainen
Lukonmäenkatu
9 C 13
33710, Tampere
puh.050 366 4143