Kaavoitus luo perustan hyvinvoinnille

Kunnan tavoite on menestyä eli olla elinvoimainen, vetovoimainen ja kilpailukykyinen. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa kunnalla on kaksi väkevää työkalua, elinkeinopolitiikka ja kaavoitus.

Kaavoituksen käytössä kunnalla on monopoli. Kaavoituksen luomalle perustalle rakennetaan kaikki kuntalaisen tarvitsemat palvelut. Hyvää kaavoitusta voidaan pitää kunnan ja sen asukkaiden hyvinvoinnin kestävänä kivijalkana.

Kaavoitus on lyhyesti kuvattuna maan käytön suunnittelua. Sen keskeisiä päämääriä ovat maaomaisuuden hallinta, kehittäminen ja jalostaminen. Yleiskaavalla määritellään yleisellä tasolla se, mihin tarkoitukseen eri maa-alueita saa käyttää. Asemakaavalla taas ratkaistaan yksityiskohtaisesti se, mitä ja miten kullekin alueelle saa rakentaa.

Kaavoituksella ratkaistaan, mihin sijoittuvat työpaikat, asuinalueet, koulut ja päiväkodit, julkiset ja kaupalliset palvelut sekä virkistysalueet ja miten näiden välinen liikenne hoidetaan. Siten liikennesuunnittelu on osa maan käytön suunnittelua, jonka perustana ovat koko kunnan kehittämistarpeet.

Kunnan alueen kehitystä ja kaikkia toimintoja voidaan ohjata kaavoituksen avulla parhaan hyödyn saavuttamiseksi. Kaavoituksella kunta voi vaikuttaa rakenteeseensa, sen muotoutumiseen, painotuksiin ja aikajänteeseen. Sen avulla ratkaistaan, millaisia yrityksiä, palveluita ja asukkaita kuntaan hakeutuu. Myönteinen ja monipuolinen kaavoitus luo kunnalle hyvän imagon, joka on kunnan keskeisimpiä menestystekijöitä. Kaavoitus on kuin tahtipuikko, jolla kunnan orkesteria ja sen sointia johdetaan.

Tampereella kaavoitus ei tue kaikkien kaupungin alueiden tasapuolista kehittämistä. Meillä eletään liiaksi ydinkeskusta-alueen kehittämisen, rajoittavan liikennesuunnittelun ja rakennusyritysten ehdoilla. Elinkeinoelämän kehittämistarpeita ei kaavoituksessa ole otettu riittävästi huomioon. Potentiaalisten alueiden kuten Teiskon ja Nurmi-Sorilan kehitys on pysäytetty vuosikymmeniksi kaavoituksella tai paremminkin sen hoitamatta jättämisellä ja rakennuskielloilla.

Kaavoituksessa noudatettavien sääntöjen ja menettelyjen tulee olla samat kaupungin kaikilla alueilla. Sama koskee myös kaavasta poikkeamista ja siihen liittyviä menettelyjä ja käytäntöjä. Nyt esimerkiksi kaupungin keskusta-alueita ja suojelukohteena rakennuskiellossa olevaa Pispalaa koskevat poikkeuslupakäytännöt ovat täysin erilaisia esimerkiksi Teiskon alueeseen verrattuna.