Lähiöitä kehitettävä tasapuolisesti

Kiitokset Pia Viitaselle Aamulehdessä 24.2.2020 julkaistusta mielipidekirjoituksesta: ”Lähiöohjelma torjuu eriarvoistumista”. Viitanen toteaa, että lähiöohjelmista on saatu hyviä kokemuksia viimeksi Tesomalta ja aiemmin Hervannasta.

Lähiöiden kehittäminen on kirjattu tavoitteena sekä maan hallitusohjelmaan että Tampereen pormestariohjelmaan. Kaupungeilla on mahdollisuus hakea tukea erilaisille lähiökehityshankkeille.Tampereella ollaan panostamassa Peltolammin ja Multisillan alueille Ehyt-ohjelman puitteissa. Se on hyvä asia.

Tosiasia on kuitenkin, että lähiöt ja kaupunginosat ovat eriarvoistumassa. Vuores on Tampereen uusin asuinalue ja lisää on tulossa mm. Lamminrahkaan, Santalahteen, Hiedanrantaan sekä Sorin alueelle Kansi ja Areena -hankkeen puitteissa. Rakennettu moderni ympäristö luo mielihyvää, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä peruspalveluiden, koulun,
päiväkodin, sujuvan ja turvallisen liikenteen sekä liikkumisen esteettömyyden myötä.

Toisaalta Hervannassa, Kaukajärvellä, Turtolassa ja Lukonmäessä kehitys on osaltaan mennyt huonompaan suuntaan. Hervannan suosittu laskettelurinne on lakkautettu ja lumeton talvi on muutenkin estänyt rinteen käytön. Rinteessä kävi nuorisoa, opiskelijoita ja lapsiperheitä laskettelemassa kauempaakin, koska laskettelumahdollisuuksia oli naperoillekin tunnelmallisine makkaranpaistoineen. Kaukajärveltä ja Lukonmäestä ovat yhteiset kokoontumistilat kadonneet seurakunnan tilojen ja seurakuntatalon myötä.

Myös vanhemmilla alueilla tarvitaan ”kasvojen kohotusta”: viihtyvyyttä, turvallista asuinympäristöä ja ennen kaikkea
mielekästä tekemistä nuorisolle. Ilkivallan lisääntymisen estämiseksi pitää löytää oikeanlaista harrastamista ja tekemistä. Tähän tarvitaan myös asukkaiden omaa aktiivisuutta. Esimerkiksi Hervannassa takavuosina hyvinkin aktiivisesti toiminut asukasyhdistys sai tällä saralla paljon hyvää aikaan.

Aktiivisuutta tarvitaan yhä edelleen. Kantakaupungin yleiskaava valtuustokausi 2017-2021 -luonnos on asetettu nähtäville 13.2. – 22.3.2020 väliseksi ajaksi. Siitä kannattaa käydä katsomassa, mitä omalle asuinalueelle on suunniteltu ja miettiä, mitä sinne pitäisi saada. Juuri nyt on esitysten ja muistutusten tekemisen aika; niiden
avulla voidaan kokemusteni mukaan kyllä muuttaa asioita. Asukkaat ovat parhaita oman alueensa asiantuntijoita!

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Lukonmäenkatu 9 C 13
33710 Tampere
puh. 050 366 4143