Ranta-Tampellan ponsi on ponneton

Kaksi kolmesta Ranta-Tampellan kohtuuhintaisesta vuokratalohankkeesta on kaatunut (AL 10.2.). Kolmannenkin, opiskelija-asuntoja koskevan hankkeen toteutuminen näyttää hankalalta.

Syynä on tonttien hinta ja rakennettavuus. Tontit sijaitsevat täyttömaalla ja pohjavesi on korkealla. Paikoitus tulee talojen alle. Lisäksi kaavan mukaiset julkisivumääräykset nostavat kustannuksia.

Eivätkö nämä seikat olleet jo tiedossa, kun Ranta-Tampellaa kaavoitettiin? Miksi ne nousevat vasta nyt esille kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista estävinä tekijöinä?

Kun kohtuuhintainen vuokratalohanke kaatuu, tulee tontti uudelleen hakuun. Ellei tonttia saada nykyehdoilla kaupaksi, harkitaan kaavamuutosta. Muutos tuskin vauhdittaa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista alueelle.

Valtuusto hyväksyi Ranta-Tampellan asemakaavaan yksimielisesti ponnen, jonka mukaan ”kaupunki tukee asemakaava-alueen väestön monimuotoisuutta varmistamalla, että alueelle sijoitetaan julkista vuokra-asuntotuotantoa, opiskelija-asuntoja ja senioriasumista”. Ponsi on jälleen kerran osoittautumassa ponnettomaksi.

Onko tässä mahdollisesti kyse vedätyksestä?

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
varavaltuutettu (kesk.) Tampere