Tampereen valtuustolla riittää tehtävää

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina 18.5.2020 vuoden 2019 tilinpäätöstä ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2019.

Tampereella menee lukujen valossa hyvin, jopa lujaakin. Asukasmäärä,rakentaminen jne. kasvavat. Mutta samoin kasvavat myös asukaskohtaiset lainamäärät, on sitten kyse kaupungin tai kaupunkikonsernin lainoista tai vuokravastuista.

Tilikauden tulos on 18 M€ alijäämäinen. Negatiivinen tulos tehtiin jo yhdeksättä vuotta peräkkäin. Nettomenot kasvoivat nyt toki maltillisesti, 2,7 % eli yhden veroäyrin verran.Tämän vuoden tavoitteena oli saada talous tasapainoon, mutta koronavirus ajanee tavoitteen toteutumisen vuosien päähän.

Talouden lisäksi valtuuston ja luottamushenkilöiden tulee jatkossa paneutua entistä voimakkaammin myös seuraaviin asioihin:

Aluehallintovirasto on joutunut huomauttamaan ja pyytämään selvityksiä Tampereen kaupungin palveluista lastensuojelussa jo vuosia. Nyt sama on tullut vastaan myös kotihoidon palvelujen puolella.

Asuntotuotannossa on tavoitteena ollut tuottaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja 30 % koko asuntotuotannosta. Tonttejakin on kohdennettu ko. tarkoitukseen. Vuosina 2016-2019 on saatu tuotetuksi vain alle puolet tavoitteesta. Miksi?

Asuntojen koko pienenee. Miksi? Mitkä tahot kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon kohdennetut tontit saavat käyttöönsä? Halutaanko auttaa asukkaita vai gryndereitä?

Tarkastuslautakunnan kohteena oli myös Tavase, jota on jauhettu tuloksetta jo 18 vuoden ajan. Kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja, valtuutettu Kalervo Kummola ihmetteli kokouksessa sitä, että vuoden 2019 tarkastuskertomuksessa Tavase -asiaa on selostettu hyvin pitkään, mutta itse asiaan ei ole otettu mitään kantaa. Tämä on seurausta kaksoisroolituksesta, jonka purkamista lykättiin nimenomaan tarkastuslautakunnan osalta tämän vaalikauden loppuun. Kaksoisroolituksesta olisi todella korkea aika päästä eroon koko kaupungin organisaatiossa.

Anna-KaarinaRantaviita-Tiainen
tarkastuslautakunnan jäsen
Keskusta

Lukonmäenkatu
9 C 13, 33710 Tampere
puh.050 366 4143
annakaarina.rantaviitatiainen@gmail.com