Jari-Pekka Tammiselle

Hervantalainen luonnonsuojelija Jari-Pekka Tamminen kirjoitti Hervannan Sanomissa 8.2.2017 ratikasta ja liito-oravista.

Ratikan suunnittelu alkoi Lukonmäen ja Hallilan asukkaiden kannalta lupaavasti. Ensisuunnitelmissa ratikan pysäkki oli valtaväylän varressa Lukonmäen ja Hallilan asutuksen keskellä. Sitten kävi ilmi, että
valtionosuuden edellytyksenä oli MAL–sopimus eli ratikkareitin varteen keskittyvä asuntotuotanto. Hallilan pohjoispuolelle lisättiin 40 000 kerrosneliömetriä asuin- ja liiketiloja ja pysäkki siirrettiin pohjoisemmaksi rakennettavan
alueen keskelle pois valtaväylän läheisyydestä.

Sitten mukaan kuvaan tulivat mahdolliset liito-oravat, joita ei tosin ole alueella vielä nähty. 40 000 kerrosneliömetriä katosi suunnitelmista. Tilalle tuli lähes 50 hehtaaria liito-oraville pyhitettyä maata ja kolmisenkymmentä oravanpönttöä. Pysäkki jäi uudelle paikalleen keskelle tulevaa liito-oravapuistoa.

Nyt alueen ratikkasuunnitelmien liiteaineistona on kymmeniä ja taas kymmeniä sivuja mahdollisia liito-oravia koskevia selvityksiä ja raportteja. Alueen asukkaiden huomautukset ja kommentit on sivuutettu lyhyellä maininnalla. Korkeintaan on todettu, että niistä huolimatta tehdään näin. Ratikkaa varten tehty asemakaavaluonnos ei ole ollut edes nähtävänä Lukonmäen ja Finninmäen alueilla. Minkä ja kenenkä ehdoilla tässä nyt on sitten eletty?

Siitä olemme yhtä mieltä, että nyt tilanteesta kärsivät sekä liito-oravat että alueen asukkaat. Pysäkin siirtämisellä alkuperäiseen paikkaansa säästettäisiin yli miljoonan euron kustannukset. Uusi alikulku ja siihen liittyvät kevyen liikenteen väyläkiekurat kävisivät tarpeettomiksi. Alueen asukkaiden joukkoliikennepalvelut eivät huononisi ratikan tultua ja valtaväylän bussiliikenteen supistuessa.

Liito-oravatkin saisivat paremman rauhan pysäkkiliikenteen jäädessä pois niille varatulta alueelta. Ne voisivat jopa joskus asettua sinne. Kiinteistö- tai muita veroja ne eivät kuitenkaan suostune maksamaan.

Anna-Kaarina
Rantaviita-Tiainen
kaupunginvaltuutettu, Lukonmäki