Tervetuloa kotisivuilleni!

Olen koulutukseltani merkonomi. Tällä tutkinnolla on ollut paljon käyttöä Tampereen politiikassa: merkonomeja on ollut kaupunginjohtajana,ex-pormestarina, konsernijaoston puheenjohtajana jne.

Työurallani olen työskennellyt liike- jayrityselämässä, yrittäjänä sekä julkisen sektorin palveluksessa, viimeksiTampereen teknillisessä yliopistossa.

Perheeseeni kuuluu aviomies, emeritusprofessori Tuomo Tiainen, kaksi aikuista lasta ja neljä lastenlasta.

Olen aina ollut kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta sekä yhteiskunnan kehittämisestä.

Kiinnostukseni ja haluni vaikuttaa asioihin ovat vieneet minut lukuisiin luottamustehtäviin sekä kunnallisella, maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla.

Keskustalainen ajattelutapa on juurtunut minuun jo kotiseudullani Karviassa. Iän ja kokemuksen karttuessa olen tullut yhtä vakuuttuneemmaksi keskustalaisten periaatteiden paremmuudesta yhteiskunnan kehityksen ohjaamisessa.

Näillä kotisivuillani voit tutustua tarkemmin toimintaani ja sen tuloksiin sekä tulevaisuuden tavoitteisiini.

Tervetuloa!

Vuoden 2021 kuntavaaleihin lähden tavoitteenani edelleen edistää kotikaupungissani seuraavia asioita:

  • Huolenpito ja turvallisuus: pidetään huolta lapsista ja nuorista sekä turvataan ikäihmisten palvelujen riittävyys ja korkea taso. On aika investoida ihmisiin ja muistaa hyvinvointimme rakentaja
  • Läheltä saatavat kattavat peruspalvelut: esim. terveyspalvelut, senioreiden kotihoito- ja hyvinvointineuvolapalvelut, palvelubussitoiminta, koulut, kirjastot, joukkoliikenne sekä liikuntapaikat ja –palvelut
  • Talous: kaupungin talous on saatava kestävälle pohjalle. Lopetetaan velaksi eläminen, vauhditetaan kestäviä ja työtä tuottavia investointeja
  • Vetovoimasta pito- ja elinvoimaan: monipuolisella ja kohtuuhintaisella asuntotuotannolla sekä riittävällä omakotitonttien tarjonnalla ja kohtuullisilla tonttivuokrilla mahdollistetaan lapsiperheiden muuttaminen Tampereelle ja asuminen täällä
  • Kaupungin elinvoiman vahvistaminen: vakaiden työpaikkojen luominen ja työttömyyden torjunta yritystoiminnan, erityisesti pk -yritysten toimintaedellytyksiä kehittämällä
  • Kaupunginosien ja alueiden tasapuolinen kehittäminen: eri alueiden välinen eriarvoisuus poistettava
  • Koulutus: eri koulutusasteille joustava opintopolku sekä kiinnittyminen työelämään, jatkuvan oppimisen periaate, ei syrjäytymiselle
  • Kaavoitus ja rakentaminen: kehitetään koko Tamperetta, ei vain ydinkeskustaa, vaan myös asuinalueita. Kaavoitusta ja lupaprosesseja on nopeutettava. Rakennetaan vain terveitä ja kestäviä rakennuksia, ei kertakäyttöisiä homeloukkuja
  • Ympäristö: ei tuhota ympäristöämme. Säästetään sen kauniit järvet täyttömailta. Vaalitaan puistojamme, turvataan luonnon säilyminen seuraavillekin sukupolville

Kehitetään koko Tamperetta, ei vain ydinkeskustaa

Kaupungin talous on saatava terveelle pohjalle

Pidetään huolta lapsista ja nuorista

Turvataan ikäihmisten palvelujen riittävyys ja korkea taso