LUOTTAMUSTOIMET

Nykyiset luottamustoimet

 • kaupunginvaravaltuutettu
 • tarkastuslautakunnan jäsen
 • alueellisen jätehuoltolautakunnan varajäsen
 • Pirkanmaan vaalipiirilautakunnan jäsen
 • Pirkanmaan Säätiön puheenjohtaja
 • Pirkanmaan Keskustanaisten johtokunnan jäsen
 • Tampereen Keskustanaisten puheenjohtaja
 • Suomen Keskustanaisten hallituksen jäsen
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Messukylän osaston varapuheenjohtaja
 • MSL:n Tampereen opinto- ja kulttuuriyhdistyksen sihteeri
 • Tampereen Paasikivi-Seuran varapuheenjohtaja
 • Eläkeliiton Tampereen yhdistyksen hallituksen jäsen

Aikaisempia luottamustoimia (toiminut kunnallisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa tehtävissä)

 • kaupunginvaltuutettu
 • kaupunginhallituksen jäsen
 • kaupunginhallituksen liiketoiminta- ja henkilöstöjaoston varajäsen
 • keskustan valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
 • yhdyskuntalautakunnan jäsen
 • yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston jäsen
 • terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan varajäsen
 • terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan jaoston jäsen
 • Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varajäsen
 • Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnanhallituksen Vuores -toimikunnan jäsen
 • yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja
 • teknisen lautakunnan sekä tie- ja tarkastusjaoston jäsen
 • Finnpark Oy:n ja Finnpark Tekniikka Oy:n hallitusten jäsen
 • Tampereen Ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen
 • Pirkanmaan koulutuskonserniyhtymän (Pirko) hallituksen jäsen
 • Pirkanmaan sairaalan liittohallituksen jäsen
 • Pirkanmaan Liiton maakuntahallituksen jäsen
 • Pirkanmaan Liiton maakuntavaltuuston jäsen
 • Väestöliiton hallituksen jäsen
 • Keskustan puoluehallituksen jäsen
 • Keskustan puoluevaltuuston jäsen
 • Keskustan Pirkanmaan piirin varapuheenjohtaja
 • Pirkanmaan Keskustan piiritoimikunnan jäsen
 • Keskustanuorten Pirkanmaan piirin puheenjohtaja
 • Keskustanaisten Pirkanmaan piirin puheenjohtaja
 • Pirkanmaan Naisjärjestöt yhteistyössä (NYTKIS) puheenjohtaja
 • Suomen Keskustanaisten hallituksen ja työvaliokunnan jäsen
 • Suomen Naisten tukisäätiön puheenjohtaja
 • Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) hallituksen jäsen
 • Tampereen teknillisen korkeakoulun henkilökuntayhdistys ry:n puheenjohtaja
 • Hervannan asukasyhdistyksen puheenjohtaja
 • Messukylän Reserviupseerinaisten puheenjohtaja
 • Pirkanmaan Reserviupseerinaisten hallituksen jäsen
 • Pirkanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsen
 • Vakuutusyhtiö Suomi-Salaman edustajiston jäsen