Kaupunginvaltuusto 22.10.2012

Valtuustokysely Tavase

 

Valtuustokysely Tavase Oy:n tilanteesta ja jatkomahdollisuuksista

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.10.2012 päättänyt vasta äänestyksen jälkeen korottaa Tavase Oy:n luottolimiittiä 200 000 eurolla. Yhtiön tilanne ja tekopohjavesihankkeen toteutuminen ovat hyvin epävarmoja. Selvää käsitystä hankkeen tulevaisuudesta, sen jatkamismahdollisuuksista ja aiheutuvista kustannuksista ei ole. Tarkastuslautakunta on huomauttanut tilanteesta ja esittänyt näkemyksenään, että Tavase Oy:n toimintaedellytykset ja hankkeen jatko tulisi tarkastella uudestaan. Johtaja Yli-Rajalan lausunto tarkastuslautakunnan huomautuksesta on ympäripyöreä eikä tuo valaistusta tilanteeseen.

 

Keskustan Tampereen valtuustoryhmä on 17.9.2012 jättänyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään nopeasti tehtävää selvitystä Tavase Oy:n tilanteesta ja sen toiminnan kustannuksista sekä Tampereen kaupungin valmiuden lisäämistä vaihtoehtoisen vesihuoltosuunnitelman tekemiseksi Tavase Oy:n alasajamisen  varalta. Selvityksen tekeminen nopeasti on tärkeää, jotta sen tulokset voitaisiin ottaa huomioon jo vuoden 2013 budjettia laadittaessa.

 

Koska aloitteen käsittely ei ole valtuuston seuraavan kokouksen listalla eikä selvitys näin ollen normaalia reittiä edeten ehdi valmistua ajoissa vuoden 2013 budjettikäsittelyyn, teen seuraavat kysymykset:

 

  1. Mitkä ovat Tavase Oy:n toiminnan aiheuttamat      kustannukset lupahakemuksen käsittelyn aikana pahimman mahdollisen      tilanteen pohjalta arvioituna? Tarvitaanko esimerkiksi uusi YVA-      menettely, koska edellinen ympäristövaikutusten arviointi on jo vuodelta      2003 ja suunniteltu tekopohjaveden tuotantoalue on jonkin verran      muuttunut? Mitkä ovat YVA- menettelyn kustannukset ja mitä se      mahdollisesti vaikuttaa hankkeen aikatauluun?

 

  1. Miten pitkälle Tampereen kaupunki on valmis      tekohengittämään tekopohjavesiyhtiötä ja lainoittamaan sitä yksinään      tilanteessa, jossa muut osakkaat ovat irtautumassa yhtiöstä, toimiluvan      saanti on epävarmaa, yhtiön toimitusjohtaja on pyrkinyt hakeutumaan muualle      ja hankkeen toteutuspaikkakunnan asukkaat vastustavat hanketta      raivoisasti?

 

Pyydän vastausta selkokielellä, jotta minä ja muut kaltaiseni mummot voisimme ymmärtää, mihin meidän rahamme Tavase Oy:ssä menevät, paljonko niitä tarvitaan vuonna 2013 ja siitä eteenpäin sekä mitä me rahoillamme saamme.

 

Tampereella 15.10.2012

 

 

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

kaupunginvaltuutettu

Keskusta