Kaupunginvaltuusto 11.4.2016

Valtuustokysely koskien Tampereen kaupungin Suomi 100 -valtionavustuksen käyttämistä - Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Kyseessä on Suomen
suuri vuosi, joka rakennetaan teemansa mukaisesti yhdessä. Juhlavuoden
ohjelma muodostuu itsenäisistä, erilaisten toimijoiden toteuttamista hankkeista.
Valtio on myöntänyt juhlavuoden rahoitusta sekä Tampereen kaupungille
että Pirkanmaan liitolle, joka on julkistamansa hankehaun mukaan
saanut Suomi 100 -valtionavustusta 90 000 euroa toiminnan tukemiseen
maakunnassa.

Kysyn, mikä on suuruudeltaan Tampereen kaupungin saama Suomi 100 –
valtionavustus, ja miten kaupunki on suunnitellut sen käyttämisen? Osoitetaanko
Tampereen kaupungin saamaa valtionavustusta järjestöjen ja muiden
juhlavuoden toimijoiden haettavaksi?

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen vastaus Anna-Kaarina Rantaviita-
Tiaisen kyselyyn.

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 2017 on merkittävä valtakunnallinen ja
paikallinen, koko vuoden kestävä tapahtumasarja, teemana on Yhdessä.
Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville. Valtioneuvoston
kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa ohjelman kokoamisesta.
Juhlavuotta varten on nimetty maakunnittain aluekoordinaattorit ja kuuteen
suurimpaan kaupunkiin erilliset aluekoordinaattorit, Tampereella juhlavuotta
organisoi kaupungin tapahtumatoimisto.

Tapahtumien järjestäjät ovat voineet hakea rahoitusta ja pääsyä valtakunnallisen
Suomi 100 -ohjelmaan. Tampere on vauhdittanut paikallisia toimijoita
aktiivisuuteen. Tampere-talossa on järjestetty kaksi suurta tilaisuutta,
jossa on informoitu ja ideoitu juhlavuoden merkeissä.

Hakemuksia onkin tehty kymmeniä ja esimerkiksi seuraavat tamperelaisten
järjestämät tapahtumat ovat jo saaneet valtakunnallista avustusta:

Suuri kansainvälinen postimerkkinäyttely, Muumimuseon avajaiset ja
WOW - Woman Of The Word sekä Tampereen yliopiston tapahtumat.
Työväenmuseo Werstas järjestää kaksi näyttelyä: Vallankumouksen perilliset
ja Vapauden museo. Paikalliset festivaalit liittävät ohjelmiinsa yhteisen
Sananvapauden tarina - videoblogin, josta syntyvä teos julkaistaan vuoden
lopussa.

Tampereen Suomi 100 -hankkeen toiminnalliset tavoitteet ovat laaja osallisuus,
sujuvuus, aktiivinen tiedotus ja ympärivuotinen näkyvyys. Erityisesti
panostetaan siihen, että kaupunkilaiset voivat osallistua mahdollisimman
laajasti ja monipuolisesti juhlavuoden järjestelyihin. Tarkoituksena on tehdä
kattokampanja, joka tuo esille kaikkea Tampereella tapahtuvaa juhlavuoden
toimintaa ja johon jokaisen helppo eri tavoin osallistua.

Parhaimmillaan kaupungissa on monipuolisesti tapahtumia ja Suomi 100 -
toimintoja ympäri vuoden. Juhlavuoden on tarkoitus näkyä vahvasti Tampereen
katukuvassa jokaisena vuodenaikana. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
panostetaan erityisesti uusiin tapoihin käyttää kaupunkitilaa, uudenlaisiin
yhteistyöverkostoihin ja uusiin yhteisöllisiin toimintatapoihin.

Juhlavuoden suunnitteluun ja käytännön toteutukseen halutaan mukaan
jokainen tamperelainen. Vuodesta rakennetaan kaikkien yhteinen, ei vain
kaupungin tuottama tapahtumien sarja. Raja-aitoja rikotaan ja yhdistämään
eri toimijoita - ihmisiä, järjestöjä ja yrityksiä - teemaryhmiksi. Teemaryhmissä
musiikki-, urheilu- ja teatteriväki, ruokakulttuurin edustajat, designin
ja kaupunkikuvan asiantuntijat, kansalaisryhmät ja järjestöt työskentelevät
yhdessä.

Juhlavuosi aiotaan jalkauttaa Tampereen katukuvaan läpi vuoden, myös
pimeään talviaikaan. Eri toimijoita ja kaupunkilaisia kannustetaan somistamaan
ympäristöä, pukemaan juhla-asuun, juhlavuoden teemoilla kaikkina
vuodenaikoina. Hyvänä esimerkkinä oli Suomen Tampere -kampanja
vuoden 2013 Tampereella järjestetyn itsenäisyyspäivän yhteydessä.
Tampereen kaupungin omassa toiminnassa ja yksiköissä juhlavuosi tulee
näkymään monin tavoin. Erityisesti kouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa
ja kulttuuritoiminnassa, mutta myös asiakkaiden palvelutiloissa ja
kaupungin materiaaleissa.

Valtioneuvosto myönsi Tampereen kaupungille 110 000 euron avustuksen,
edellyttäen, että Tampereen kaupunki käyttää hankkeeseen omarahoitusta
vähintään 110 000 euroa hakuehdoissa määritellyin ehdoin ja hakemuksessa
esitetyn käyttö- ja rahoitussuunnitelman mukaan.

Tampereelle myönnetty Suomi 100 -valtionavustus on suunniteltu käytettäväksi
muun muassa palkkakuluihin, tilaisuuksien kuluihin, tilavuokriin, kaupunkisomistuksen visuaalisen somistuksen ilmeen ja materiaalin suunnitteluun
ja materiaalituotantoon, internetsivujen ja sosiaalisen median kampanjoinnin
suunnitteluun ja toteutukseen sekä teemaryhmien ideoimien tapahtumien
avustuksiin.

Erityisen näkyvästi vuoden 2016 aikana ovat esillä Vuosi vaihtuu -
tapahtuma, Muumimuseon avajaisviikko, Tampereen päivä, Valoviikot ja
Itsenäisyyspäivä.

Tampereen kaupunki ei ole osoittamassa saamaansa Suomi 100 -
valtionavustusta järjestöjen ja muiden juhlavuoden toimijoiden haettavaksi.
Pirkanmaan liitto on saanut valtioneuvostolta 90 000 euron avustuksen, joka
jaetaan hakemusten perusteella järjestöille kaikkialla Pirkanmaalla.

Tampereen kaupunki avustaa vuosittain satoja järjestöjä huomattavilla
summilla. Kyseessä on yleisavustus, mutta on toivottavaa, että järjestöjen
toiminnassa näkyisi monin tavoin Suomen juhlavuosi.