Ei tasoristeyksiä ratikkareitille

Raaseporin järkyttävä tasoristeysonnettomuus on taas tuonut esille raideliikenteen ja tieliikenteen tasoristeysten vaarallisuuden. Kaikki tahot ovat yksimielisiä siitä, että tasoristeyksistä tulisi päästä eroon, kun vain rahat riittäisivät. Ainakaan uusia tasoristeyksiä ei tulisi rakentaa lisää.

Näin ollaan kuitenkin tekemässä Tampereen ratikkareittiä rakennettaessa. Muotialan ramppi Hervannan valtaväylälle ylittää ratikkakiskot aivan valtaväylän vieressä. Samanlainen tasoristeys ainakin näyttää olevan muodostumassa Palvaanniemestä Hervannan valtaväylälle tulevan kadun ja ratikkareitin risteykseen. Tilanne toistuu vielä Hallilasta valtaväylälle tulevassa Pehkusuonkadun liittymässä.

Vaikka risteyksiin tuleekin valo-ohjaus, ei sen toimivuuteen tai havaitsemiseen voi aina luottaa. Pohjoisen suunnasta tulevan, valtaväylältä Muotialan rampille, Palvaanniemeen tai Pehkusuonkadulle kääntyvän on lisäksi hyvin vaikea havaita kaupungista päin takaviistosta tulevaa ratikkaa. Kun ratikkaliikenne katkaisee liittymien ja Muotialan rampin käytön pahimmillaan kolmen ja puolen minuutin välein, tulevat ruuhkat Muotialassa ulottumaan satoja metrejä kaikille ramppiin liittyville kaduille. Tästä on jo saatu esimakua Sotilaankadun sillan työmaan aikana.

Tasoristeys olisi ratikkareitin rakentamisen yhteydessä voitu välttää pengertämällä kiskotus tasaisesti nostaen Vuohenojan silloilta lähtien Sotilaankadun sillalle saakka ja sijoittamalla ramppi suunnilleen nykyisen liittymän kohdalle rakennettuun ratikkareitin alikulkuun. Alikulkuun olisi voitu tarveperusteisesti valo-ohjatulla risteyksellä yhdistää myös
Palvaanniemestä tuleva katu, jolloin kaksi vaaranpaikkaa olisi poistunut.

Nyt Iidesjärven pään kohdalle rakennettava pysäkki olisi samalla voitu siirtää Laulun sillan eteläpuolen pellolle, jossa se palvelisi paremmin Muotialan, Korkinmäen ja Nekalan asukkaita sekä näivettymässä olevan Turtolan
kauppakeskuksen asiakkaita.

Hallilaan tuleva ratikan metsäpysäkki olisi myös voitu siirtää valtaväylän varteen Lukonmäen nykyisten bussipysäkkien väliselle alueelle, sillä nykyisellä sijaintipaikallaan se ei palvele oikein ketään. Hallilan tasoristeyksen riskejä voitaisiin ainakin pienentää tai kokonaan poistaa ohjaamalla liikennettä valtaväylälle Loukkaankadun, Hallilantien ja Muotialan sekä Sotilaankadun ramppien kautta.

Ratikan reittiä ja pysäkkien nykyistä sijoittelua on perusteltu maaston korkeuseroilla ja tarpeella sijoittaa pysäkit tasaiselle maalle. Ellei ratikka pysty kiipeämään talvella ylämäkeen tai sen reittiä ei voida rakentaa turvalliseksi ja vaikutusalueensa asukkaita tasapuolisesti palvelevaksi, on tullut tehdyksi väärä valinta Tampereen keskustan ja Hervannan väliseen julkiseen liikenteeseen.