Kaupunginvaltuuston kyselytunti 19.12.2016

§4. Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen valtuustokysely koskien Tampereen kaupungin henkilöstöpolitiikkaa

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen valtuustokysely


Tampereen kaupunki on suurityönantaja. Kaupunki kertoo verkkosivuillaan olevansa työnantaja, joka tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä hyvillä työsuhde-eduilla. Kaupunki korostaa myös ura- ja kehittymismahdollisuuksia

(http//www.tampere.fi/tyo/tyonantaja.html).

Tampere on nyt siirtynyt pois tilaaja – tuottajamallista ja on sen vuoksi uusinut organisaatiotaan.

Esitän kysymyksen:
Onko kaupungin henkilöstöpolitiikka kaupungin verkkosivuilla olevan kuvauksen mukaista?


Voivatko esimerkiksi määräaikaisiin työsuhteisiin pilkottujen töiden tekijät olla tyytyväisiä kaupunkiin työnantajana, kun he menettävät erilaisia etuja työsuhteen välillä katketessa?

Pormestari Anna-Kaisa Ikosen
vastaus Anna-Kaarina Rantaviita-Tiaisen kyselyyn:


Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen on valtuustokyselyssään 12.12.2016 kysynyt, onko kaupungin henkilöstöpolitiikka kaupungin verkkosivuilla olevan kuvauksen mukaista ja voivatko esimerkiksi määräaikaisiin työsuhteisiin pilkottujen töiden tekijät olla tyytyväisiä kaupunkiin työnantajana, kun he menettävät erilaisia etuja työsuhteen välillä katketessa.

Suurena työnantajana kaupunkipystyy tarjoamaan henkilöstölleen monipuoliset henkilöstöedut. Taloudellisesti vaikeana aikana on valittu etuudet, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin kaupungin henkilöstöä ja edistävät henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia.


Henkilöstöetuihin on oikeus sekä määräaikaisilla että vakituisilla työntekijöillä ja viranhaltijoilla. Esimerkiksi lounasetu on voimassa heti palvelussuhteen alkaessa.

Useiden henkilöstöetujen osaltaasetetaan edellytykseksi tietty yhtäjaksoinen palvelussuhteen pituus, oli sitten kysymys määräaikaisesta palvelussuhteesta tai toistaiseksi voimassa olevasta palvelussuhteesta. Työsopimuslain mukaan, jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta tällöin jatkuneen yhtäjaksoisena.

Esimerkiksi liikunta- ja kulttuurietuus edellyttää yhtäjaksoista yli kuuden kuukauden pituista palvelussuhdetta. Yhtäjaksoiseksi luetaan ne palvelussuhteet, joiden väliin
jäävä aika ei ole kolmea kalenteripäivää pitempi. Samoilla ehdoilla tuetaan myös työmatkoja kodin ja työpaikan välillä.

Tampereen kaupungilla on henkilöstöhallinnon ohje määräaikaisista virka-/työsuhteista. Esimiesten edellytetään noudattavan sitä rekrytoinneissaan lainsäädännön ohella.

Palvelussuhteiden päätyyppi on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. Kaikissa tilanteissa vakituiseen palvelussuhteeseen ottaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Yleisin peruste määräaikaiseen palvelussuhteeseen on sijaisuus. Mikäli henkilö on otettu toistuvasti peräkkäin määräaikaisiin palvelussuhteisiin, näissä on ollut kyseessä yleensä lain mukainen sijaisuus tai projektiluontoinen työ. Sijainen otetaan luonnollisesti vain sille ajalle, jolle työnantaja tarvitsee työntekijän vakituisen tilalle. Määräaikaisuuden perusteita tarkastellaan säännöllisesti. Tilaaja-tuottajamallin purkamisen yhteydessä työntekijöiden/viranhaltijoiden palvelussuhteet ovat jatkuneet keskeytyksettä siirryttäessä uusiin tehtäviin.