Tuleeko Turtolan ratikkaristeyksestä turvallinen ja toimiva?

Aamulehden kirjoituksessa 6.7. tuotiin aivan oikein esille Turtolan ratikkaristeyksen vaarallisuus. Vaaranpaikkoja on itse asiassa kaksi. Turtolan risteyksen pohjoispuolella on samanlainen Palvaanniemen sisäänajoväylän tasoristeys

Aamulehden kirjoituksessa esitetyt nykyisen kahden tasoristeyksen ratkaisun perustelut ovat ontuvia. Pengertämällä ratikan raiteet tasaisesti nouseviksi Vuohenojan alikulkusillalta Sotilaankadun alikulkuun saakka olisi saatu loivempi nousu Vuohenojalta Turtolaan ja Laulumaan sillalle. Samalla olisi saatu mahdollisuus sijoittaa Turtolan risteyksen rampit kulkemaan ratikkaväylän alitse.

Palvaanniemen liikenne olisi voitu ohjata tähän alikulkuun ja siitä ratikkaväylän länsipuolta nykyiselle Palvaanniemen sisäänajoväylälle. Palvaanniemen nykyinen risteys liikennevaloineen olisi siirtynyt alikulun kohdalle.

Nykyratkaisu syö ”pikaratikkana” markkinoidun raitiotien hyötyä ja imagoa, koska Turtolan alueelle tulee ratikalle 30 km/h nopeusrajoitus risteysten vaarallisuuden vuoksi.

Esitin ratikan suunnitteluvaiheessa näitä ajatuksia samoin kuin Lukonmäki-Hallila-alueen ratikkaseisakkeen sijoittamista nykyistä etelämmäksi raitotieallianssin johtohenkilöille ja projektipäällikölle. Seisakkeen sijoitteluun liittyen järjestin myös maastokatselmuksen paikan päälle. Vastaukseksi esityksiini sain: ”Tehdään nyt näin suunnitelmien mukaan ja katsotaan sitten”.

Toin myöhemmin samat asiat esille sekä kaupunginhallituksessa että -valtuustossa ratikkaratkaisut sisältävästä osayleiskaavasta päätettäessä. Valtuustossa sain oman ryhmäni ja muiden puolueiden tuella läpi ponnen, jonka mukaan Lukonmäen ja Hallilan alueen joukkoliikenneratkaisut eivät saa huonontua raitiotien tultua.

Nyt näyttää pahasti siltä, että edes tämä raitiotien ja sen kanssa toimivan bussiliikenteen suunnittelijoita velvoittava ponsi ei ole toteutumassa. Olisi ollut parempi tehdä kerralla valmista, hyvin toimivaa ja turvallista.

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Lukonmäenkatu 9 C 13, 33710 Tampere
puh. 050 366 4143
annakaarina.rantaviitatiainen@gmail.com