SaadaankoTurtolan ratikkaristeys turvalliseksi ja toimivaksi?

Aamulehden artikkelissa 6.7. ja pääkirjoituksessa 7.7. tuotiin esille aiheellinen huoli Turtolan ratikkaristeyksen turvallisuudesta. Rakenteiltaan valmiin tasoristeyksen turvallisuuden parantamiseksi pohdittiin erilaisia liikenteen ohjaukseen perustuvia ratkaisuja.

Kirjoituksissa esitetään, että paikalle ei voitu rakentaasiltaa sen paremmin autoille kuin ratikallekaan vaativien luonnonolosuhteiden ja Hervantaan vievän nousun jyrkkyyden vuoksi. Pahempienkin lettojen yli on raiteita rakennettu. Pengertämällä ratikan raiteet tasaisesti nouseviksi Vuohenojan alikulkusillalta Sotilaankadun alikulkuun saakka olisi saatu loivempi nousu Vuohenojalta Turtolaan. Samalla olisi saatu mahdollisuus sijoittaa Turtolan risteyksen rampit kulkemaan ratikkaväylän alitse.

Myös läheisen Palvaanniemen tasoristeyksen liikenne olisi voitu ohjata tähän alikulkuun ja siitä ratikkaväylän länsipuolta nykyiselle Palvaanniemen sisäänajoväylälle. Palvaanniemen nykyinen risteys liikennevaloineen olisi siirtynyt alikulun kohdalle.

Molemmat tasoristeykset olisivat poistuneet. Pikaratikka olisi voinut huristella tällä kohdalla ilman nopeusrajoituksia, kun Vuohenojalle suunniteltua seisakettakaan ei tullut.

Paikalliset, usein ko tasoristeyksissä ajavat tottuvat varmaankin suunniteltuihin turvallisuutta parantaviin järjestelyihin ja raiteiden ylitystä ohjaaviin, Tampereen liikenteessä uusiin kolmiovaloihin. Aina on kuitenkin niitä, jotka ajavat risteyksissä ensi kertaa ja saattavat hätääntyä. Mielestäni olisi ollut parempi tehdä kerralla rakenteellisesti valmista, hyvin toimivaa ja turvallista.

Anna-Kaarina
Rantaviita-Tiainen
Lukonmäenkatu
9 C 13, 33710 Tampere
puh.050 366 4143
annakaarina.rantaviitatiainen@gmail.com