Tampereen elinvoimasta

Elinvoimainen kunta menestyy ja pystyy tarjoamaan asukkailleen parhaat mahdolliset palvelut. Mitkä ovat kunnan elinvoiman osatekijät ja millaisessa tilassa ne ovat Tampereella?

Kaikki alkaa kaavoituksesta. Kaavoituksella ratkaistaan, millaisia yrityksiä ja työpaikkoja, asukkaita ja palveluita kaupunkiin tulee. Miten ne sijoittuvat ja miten liikenne niiden välillä sujuu. Tämä kaikki on kaupungin omissa käsissä, koska sillä on kaavoituksessa monopoli. Tampere olisi voinut viime vuosina onnistua paremmin yritys-, perheasunto- ja omakotitonttien kaavoituksessa.

Menestyvät yritykset tarvitsevat hyvät liikenneyhteydet, olipa sitten kyse raide-, tie-, lento- tai tietoliikenteestä. Raaka-aineiden on kuljettava sujuvasti yrityksiin ja tuotteiden asiakkaille.

Maaliikenneyhteyksien osalta Tampereen tilanne on hyvä. Olemme liikennereittien solmukohdassa. Reitit on vain saatava nykyaikana vaadittavaan kuntoon. Lentoliikenneyhteyksissä olisi parannettavaa, jotta Tampereen maine matkailu- ja konferenssikaupunkina saataisiin jatkossa leviämään laajemmalle maailmalla.

Kunnossa oleva talous on elinvoiman kolmas tukipilari. Tampereen tilanne on nyt hyvä lähes kymmenen alijäämäisen vuoden jälkeen. Haasteena on saada talous myös pysymään hyvällä tolalla jatkossakin.

Koulutus ja osaaminen muodostavat elinvoiman neljännen tukipilarin. Tässä Tampereen menestymisen edellytykset ovat poikkeuksellisen hyvät. Maan toiseksi suurin yliopistoyhteisö ammattikorkeakouluineen, laaja seudullinen ammatillinen koulutus sekä monipuolinen lukiotarjonta antavat vankan pohjan osaamisen kehittämiselle ja innovaatioiden syntymiselle.

Osaamisen kehittäminen vaatii nykyistä enemmän koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä. Tämä yhteistyö on Tampereella ollut perinteisesti vahvaa tekniikan alalla. Sitä tulisi laajentaa myös muille aloille ja syventää entisestään. Molemminpuolinen toistensa tunteminen ja ymmärtäminen takaavat parhaat mahdollisuudet kummankin osapuolen tarvitseman osaamisen kehittymiselle.

Tampereen edellytykset kasvamiseen ja kehittymiseen elinvoimaisena keskuksena ovat hyvät. Meistä itsestämme riippuu, kuinka hyvin pystymme ne hyödyntämään.

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Lukonmäenkatu 9 C 13, 33710 Tampere
puh. 050 366 4143
annakaarina.rantaviitatiainen@gmail.com