Vedenhankinnan turvaamisesta

Aamulehti julkaisi 17.4. Mikko Närhin ja 20.4. Petri Jokelan ansiokkaat kirjoitukset juomaveden hankinnan tärkeydestä. Veden hyvän laadun lisäksi tärkeää on vesihuollon toimintavarmuus.

Ruskon vedenpuhdistuslaitos ottaa vettä Roineesta ja Kaupinojan laitos Näsijärvestä. Kaupinojan laitos on tarkoitettu toiseksi päävedenottamoksi Ruskon rinnalle ja niiden on tarkoitus toimia toistensa varalaitoksina. Lisäksi Tampereen Vedellä on viisi pohjavedenottamoa, joiden yhteiskapasiteetti on vajaa kolmannes vedenkäytöstä.

Kaupinojan laitoksen saneeraus alkoi vuonna 2013 ja työn piti valmistua keväällä 2016. Saneeraus viivästyi ja vuoden 2017 lopussa laitoksen kapasiteetti oli vain puolet tavoitetasosta. Hanke keskeytettiin ja suunniteltiin uudelleen.

Uusi saneerausurakka käynnistyi vuonna 2020 ja valmista pitäisi olla vuoden 2021 lopussa. Hanke on viivästynyt viidellä vuodella ja sen lopullinen kustannusarvio on 1,3-kertainen alkuperäiseen verrattuna. Ylitys on lähempänä kymmentä kuin viittä miljoonaa.

Tampereen ja lähikuntien vedenhankinnan turvaamiseksi käynnistettiin vuosituhannen vaihteen tienoilla tekopohjavesihanke. Sitä toteuttaa viiden kunnan omistama Tavase Oy, jonka perustamisesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 20 vuotta. Hankkeella ei edelleenkään ole lainvoimaista lupapäätöstä.

Tampere omistaa noin 71 % Tavase Oy:n osakkeista. Yhtiön pääoma on huvennut ja velkaa on pitänyt ottaa runsaasti. Pisaraakaan vettä ei ole tullut eikä sitä ole näköpiirissä lähivuosinakaan.

Toivottavasti Tampereen seuraava valtuusto uskaltaa tehdä päätöksen tekopohjavesihankkeen ja Tavase Oy:n lopettamisesta. On aika etsiä nopeampia ja varmempia keinoja Tampereen vedenhankinnan turvaamiseksi tulevina vuosikymmeninä.

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen
Lukonmäenkatu 9 C 13, 33710 Tampere
puh. 050 366 4143